Grzebielin – Ośrodek terapii uzależnień

Kadra

Krzysztof Klementowski – lekarz, specjalista psychiatrii
Karolina Pawlik – psycholog, specjalista terapii uzależnień
Mirosław Chlebosz – dr nauk humanistycznych, specjalista terapii uzależnień
Katarzyna Szołomicka – pedagog, specjalista terapii uzależnień i współuzależnień,
Patrycja Bulińska – psycholog, specjalista terapii uzależnień w procesie certyfikacji
Monika Noskowicz – pielęgniarka, instruktor terapii uzależnień
Piotr Pudłowski – instruktor terapii uzależnień, instruktor socjoterapii, trzeźwiejący alkoholik
Jolanta Pudłowska – instruktor terapii uzależnień, specjalistka pielęgniarstwa psychiatrycznego
Emilia Filipiak – pielęgniarka, studium umiejętności psychologicznych
Barbara Jaskułowska – licencjonowana pielęgniarka, instruktor socjoterapii, kurs kwalifikacyjny w zakresie pielęgniarstwa psychiatrycznego
Regina Mirowska – pielęgniarka, studium umiejętności psychologicznych,
Agnieszka Rasiak – licencjonowana pielęgniarka
Katarzyna Szymkowiak – pielęgniarka