Grzebielin – Ośrodek terapii uzależnień

Misja ośrodka

Ośrodek Terapii Uzależnień TERRA w Grzebielinie jest dowodem na to, że marzenia się spełniają. Nasz „Grzebielin” powstał dzięki pasji, zaangażowaniu i ciężkiej pracy założycieli Ośrodka. Ośrodek działa, ale praca trwa dalej:
• Pragniemy tworzyć miejsce, które będzie uwzględniało wszystkie możliwości oddziaływania na pacjenta oraz rodzinę dotkniętą problemem uzależnienia.
• Pragniemy aby osoby uzależnione oraz ich bliscy uzyskiwali najwyższej jakości pomoc w powrocie do zdrowia i trzeźwego życia, a także odnaleźli tutaj nadzieję na normalne i godne życie.
• Pragniemy, aby zagubieni odnaleźli tu swoją tymczasową przystań, zanim powrócą do życia w szerokim społeczeństwie.
• Pragniemy, aby trzeźwe i zdrowe rodziny mogły rozwijać swoje potencjalne możliwości fizyczne, psychiczne i duchowe.
• Pragniemy wykorzystać to miejsce, jego urok i zalety do tego, aby wszyscy, którzy zwrócą się do nas o pomoc, odeszli stąd mądrzejsi i bogatsi duchowo, z wiarą, że mogą zmienić swoje życie i nadać mu nowy sens.

Jolanta Pudłowska         Katarzyna Tatoń-Sokołowska         Piotr Pudłowski         Maciej Sokołowski

Uroczyste-otwarcie-Osrodka---styczen-2012-r.-2