Grzebielin – Ośrodek terapii uzależnień

Regulamin ośrodka

ZASADY OGÓLNE
OBOWIĄZKI PACJENTA
PRAWA PACJENTA
KONSULTACJE LEKARSKIE
MINUSY
NATYCHMIASTOWY WYPIS Z OŚRODKA
UWAGA!

Zespół ma prawo udzielić tzw. czerwonej kartki, która oznacza, że w razie naruszenia jakichkolwiek zasad pacjent zostaje natychmiast wypisany z Ośrodka.