Grzebielin – Ośrodek terapii uzależnień

Księga wpisów pacjentów.