Grzebielin – Ośrodek terapii uzależnień

Warunki przyjęcia

Warunki przyjęcia pacjenta na terapię:

Osoba starająca się o przyjęcie do Ośrodka powinna posiadać:
 • Skierowanie lekarskie wystawione na druku „skierowanie do szpitala psychiatrycznego” (skierowanie ważne jest 14 dni od dnia wystawienia).
  Skierowanie nie jest wymagane od pacjentów korzystających z pobytów komercyjnych.
 • Aktualne podstawowe badania laboratoryjne i obrazowe: zdjęcie rtg płuc, morfologia, badanie ogólne moczu, ASPAT, ALAT, GGTP. Inne badania w przypadku chorób współistniejących (trwającego leczenia).
 • Zaświadczenie o stanie zdrowia i wszystkich przyjmowanych lekach wystawione przez lekarza prowadzącego (np. lekarza rodzinnego). W przypadku pacjentów komercyjnych opcjonalnie możliwe jest przeprowadzenie konsultacji i wykonanie badań na koszt pacjenta przed przyjęciem do Ośrodka.
 • Karty informacyjne z leczenia szpitalnego (jeśli takie miało miejsce).
  W miarę możliwości również informacje o stanie zdrowia od lekarzy specjalistów.
 • Dowód tożsamości.
Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Ośrodka powinna być trzeźwa i utrzymywać abstynencję przez minimum 7 dni przed rozpoczęciem leczenia.
Każdy Pacjent w dniu zgłoszenia się do Ośrodka, przed rozpoczęciem procedury przyjęcia, jest badany alkomatem na obecność alkoholu w wydychanym powietrzu. Przyjmowane są tylko osoby z wynikiem negatywnym [0,0 promila].
W przypadku podejrzenia o zażywanie innych środków psychoaktywnych przeprowadzane są testy na zawartość określonych substancji w moczu.
Warunkiem rozpoczęcia leczenia w Ośrodku jest:
 • zakwalifikowanie na terapię w trakcie badania przez lekarza,
 • pisemnie wyrażona zgoda na podjęcie leczenia,
 • akceptacja Regulaminu Ośrodka i podpisanie Kontraktu Terapeutycznego.

Do Ośrodka należy zabrać ze sobą:

 • przybory do pisania (długopis i zeszyt formatu A4 z twardą oprawą),
 • okulary korekcyjne dla osób z wadami wzroku,
 • przybory do higieny osobistej (mydło, pasta i szczoteczka do zębów, szampon, minimum 2 ręczniki, przybory do golenia dla mężczyzn),
 • piżamę,
 • bieliznę osobistą na czas terapii,
 • wygodną odzież,
 • papcie i obuwie sportowe,
 • strój sportowy,
 • leki przewlekle przyjmowane przez Pacjenta wystarczające na okres terapii (6 tygodni).

Zalecamy kontrolę stomatologiczną i sanację jamy ustnej przed rozpoczęciem leczenia.