Grzebielin – Ośrodek terapii uzależnień

Indywidualny plan terapii

light_therapy_banner

PLAN LECZENIA:

Terapia uzależnień (w tym od alkoholu) jest procesem złożonym, wieloelementowym, realizowanym przez wiele lat.
Podstawowa, rekomendowana forma terapii to stacjonarny turnus terapeutyczny dla osób uzależnionych trwający 6 tygodni. W czasie pobytu w Ośrodku Terapii Uzależnień TERRA dla każdego pacjenta układa się indywidualny plan leczenia oparty na programie psychoterapii, obejmującym:
Diagnozę problemu uzależnienia
Diagnozę psychologiczną
Terapię indywidualną i grupową
Konsultacje indywidualne –psychoterapeutyczne i psychiatryczne
Opiekę lekarską, pielęgniarską
Farmakoterapię
Zajęcia informacyjno-edukacyjne dla rodzin
Pomoc psychoterapeutyczną rodzinie osób uzależnionych tzn. osobom współuzależnionym
Sesje rodzinne
Warsztaty i treningi - interpersonalne, asertywności, abstynencyjne, rozwojowe- oparte na prezentacjach multimedialnych i materiałach edukacyjnych

Drever-therapy1-inset

W ofercie naszego Ośrodka znajdują się również:
  • Turnusy terapeutyczne dla osób uzależnionych z nawrotami
  • Pobyt z ofertą ustaloną indywidualnie, w tym:
  • Program podstawowy intensywny – 28 dni
  • Program motywacyjno-edukacyjny – 21 dni (3 tygodnie)

Terapia ambulatoryjna:

Po ukończeniu podstawowego programu terapii, w porozumieniu z pacjentem, proponujemy korzystanie z różnorodnych form terapii ambulatoryjnej, do których należą:

Terapia pogłębiona:

Terapia pogłębiona uzależnienia - czym jest i czemu służy?
Mitingi Anonimowych Alkoholików
Zjazdy absolwentów - terapia podtrzymująca
Konsultacje indywidualne – psychoterapeutyczne i psychiatryczne
Indywidualna interwencja kryzysowa psychologa

Terapia rodzinna:

Terapia wspierająca – informacja o sposobach pomocy osobie bliskiej w utrzymaniu trzeźwości
Pomoc psychoterapeutyczna rodzinie osoby uzależnionej tzn. osobom współuzależnionym
Weekendowe zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych i ich rodzin