Grzebielin – Ośrodek terapii uzależnień

Cele realizowane podczas terapii uzależnień

Osoby, które decydują się na leczenie uzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych w naszym ośrodku, powinny wiedzieć, że celem prowadzonego przez nas programu terapeutycznego jest:
1. Uzyskanie obszernej wiedzy na temat objawów, przebiegu i leczenia choroby,
2. Weryfikacja motywów podjęcia leczenia,
3. Uporządkowanie sfery życia uczuciowego,
4. Uporządkowanie sfery życia duchowego,
5. Zweryfikowanie zachowań,
6. Zmiana rodzaju kontroli zachowań związanych z piciem z kontroli zewnętrznej (rodzina, praca, środki farmakologiczne itp.) na kontrolę własną (samokontrolę),
7. Uporządkowanie relacji społecznych.

Jednocześnie realizując te cele terapii pacjenci winni mieć możliwość zaspokojenia potrzeb w zakresie zdrowia fizycznego, to jest:
• odzyskanie sprawności fizycznej, oraz
• nauka prowadzenia racjonalnego trybu życia (praca, odpoczynek, właściwe odżywianie).