Grzebielin – Ośrodek terapii uzależnień

Scenariusz „Ja chcę się leczyć”

„Nieważne jak, ważne żebyś zaczął!”

Podjęcie decyzji o rozpoczęciu leczenia – pierwszy krok ku zmianie na lepsze!

ROZPOCZĘCIE LECZENIA:
1. Naszym zdaniem najskuteczniejszym sposobem rozpoczęcia leczenia jest pobyt w stacjonarnym Ośrodku Terapii Uzależnień i realizacja podstawowego programu terapii trawiącego minimum 6 tygodni. Warunkiem przyjęcia do ośrodka jest utrzymanie abstynencji przez minimum 7 dni przed przyjęciem do OTU. Ponadto należy spełnić szczegółowe warunki przyjęcia do ośrodka.

Inne możliwości:
2. Utrzymanie abstynencji i podjęcie terapii w dziennym oddziale terapii uzależnień.
3. Utrzymanie abstynencji i rozpoczęcie terapii w poradni leczenia uzależnień.
4. Pobyt w oddziale detoksykacji, a następnie kontynuacja leczenia w ośrodku terapii uzależnień.

KONTYNUACJA LECZENIA powinna odbywać się w formie terapii pogłębionej oraz w grupach wsparcia i grupach samopomocowych.
TERAPIA WSPIERAJĄCA – obejmuje działania mające na celu właściwe podejście otoczenia – Rodziny, współpracowników itp. do pacjenta.

6399