Grzebielin – Ośrodek terapii uzależnień

Terapia podstawowa-stacjonarna

Program postawowy
Turnusy terapeutyczne sześciotygodniowe dla osób uzależnionych (z noclegiem i wyżywieniem) – podstawowa, rekomendowana forma terapii
Podstawową, rekomendowaną formą terapii w naszym ośrodku jest stacjonarny turnus terapeutyczny trwający sześć tygodni. W czasie pobytu pacjent ma zapewnione wyżywienie, nocleg, opiekę medyczną (lekarza, pielęgniarki, lekarza psychiatry, jeśli istnieje taka potrzeba również farmakoterapię) oraz pełny zakres opieki terapeutycznej, jaki oferuje nasz ośrodek tj. terapię indywidualną i grupową, konsultacje indywidualne – psychoterapeutyczne i psychiatryczne, warsztaty i treningi interpersonalne, terapię wspierającą, Mitingi Anonimowych Alkoholików, możliwość interwencji kryzysowej. W czasie pobytu na turnusie terapeutycznym pacjent, a także jego rodzina i najbliżsi, mają możliwość skorzystania z różnych form pomocy psychoterapeutycznej dla rodzin osób uzależnionych tj.: zajęć informacyjno-edukacyjnych dla rodzin, indywidualnych konsultacji z certyfikowanym psychoterapeutą, sesji rodzinnych oraz weekendowych zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych i ich rodzin.

Program nawroty choroby
Turnus terapeutyczny dla osób uzależnionych z nawrotami
Organizujemy osobne turnusy terapeutyczne dla osób uzależnionych z nawrotami. Jest to turnus przeznaczony dla pacjentów, którzy podejmują terapię po raz kolejny. Długość leczenie ustalana jest według indywidualnej diagnozy i potrzeb pacjenta jednak nie trwa krócej niż dwa tygodnie.