Grzebielin – Ośrodek terapii uzależnień

Aktualne Promocje

1259435664_acd28a0c7240

PROMOCJA WAKACYJNA

Osobom, które rozpoczną terapię w okresie od 30.06 do 31.08.2014 proponujemy programy stacjonarnej terapii uzależnień w cenach niższych o 20% :
Promocja obowiązuje w miarę wolnych miejsc w Ośrodku.
Promocją zostaną objęte również osoby, które zarezerwują pobyt do 31.08.2014 r. i do tego dnia dokonają wpłaty 50% ceny wybranego programu terapeutycznego.

Loan-Forgiveness-For-Teachers

PROMOCJA DLA NAUCZYCIELI i STUDENTÓW

Studentom i nauczycielom proponujemy wybrane formy terapii stacjonarnej realizowane w okresie od 30.06.2014 do 30.09.2014 r. w cenach niższych o 30% :
Decyduje ważna legitymacja studencka, ważny indeks lub potwierdzenie zatrudnienia na stanowisku nauczyciela.