Grzebielin – Ośrodek terapii uzależnień

Scenariusz „Członek rodziny wymaga leczenia”

„Odwaga nie oznacza braku lęku, ale sztukę jego opanowania.”

• Nie można nawet za najbliższą osobę podjąć decyzji o rozpoczęciu leczenia. To zawsze musi być świadoma decyzja osoby chorej. Jest to konieczne dla powodzenia terapii.
• Najbliższa rodzina powinna poznać istotę problemu i podejmować działania, które – zgodnie z wiedzą i doświadczeniem terapeutów – zwiększają szanse na podjęcie skutecznego leczenia przez osobę uzależnioną.
1.Konsultacja rodzinna i ustalenie planu postępowania.
2.Przygotowanie i przeprowadzenie interwencji rodzinnej (kryzysowej).
3.Rozpoczęcie leczenia przez osobę uzależnioną – zgodnie ze scenariuszem „Ja chcę się leczyć”.
4.Terapia rodzinna i terapia dla współuzależnionych.
group-therapy

Konsultacje
Interwencja kryzysowa w rodzinie osoby uzależnionej